Subvencions per al teu projecte digital fins el 30 de juliol

L’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria dirigida a persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars de l’activitat econòmica dels establiments d’economia local en planta baixa o a peu de carrer en la trama urbana de la ciutat de Barcelona. La presentació de sol·licituds és fins al 30 de juliol de 2021, per ordren de […]

Subvenciones para tu proyecto digital hasta el 30 de julio

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto la convocatoria dirigida a personas (físicas o jurídicas) que sean titulares de la actividad económica de los establecimientos de economía local en planta baja o a pie de calle en la trama urbana de la ciudad de Barcelona. La presentación de solicitudes es hasta el 30 de julio de […]