Boom de les newsletter, de nou

Tot i que les xarxes socials s’han tret protagonisme en els últims anys, els butlletins informatius o newsletter no només han seguit sent una de les plataformes imprescindibles per construir marca, sinó que amb la pandèmia s’ha convertit en l’eina amb majors taxes d’obertures. Impacta Group utilitza per als seus clients els enviaments de newsletter. […]

Email marketing o porqué mailchimp es el rey de los envíos digitales

Mailchimp es una herramienta muy útil para gestionar campañas de #marketing y boletines. Permite unificar las comunicaciones de notas de prensa, con post en el blog y las redes sociales… y sobre todo, lo que permite es poder hacer una seguimiento de los resultados que tenemos con estos envíos. En #Mailchimp… casi, casi, se puede saber todo de […]