Shoploop de Google: què és i per què és diferent

Shoploop és una nova plataforma de Google que combina els vídeos estil TikTok amb l’ecommerce. per tant, els usuaris poden veure demostracions de productes en vídeo de fins a 90 segons que es reprodueixen en bucle i adquirir-los fàcilment des de la pròpia aplicació. Ara com ara se centra exclusivament en els sectors de bellesa i […]

Las 10 tendencias del marketing digital para 2019

2019 nos depara un año de consolidación de la comunicación a través de las redes sociales. Será un año para que las pymes tengan la capacidad de observar, escuchar, hacer modificaciones, y en especial, prever hacia dónde se moverá su sector. Y, evidentemente, la comunicación online sabe escuchar a nuestros posibles clientes, si ponemos las técnicas y […]