Com utilitzar les plataformes online per gestionar projectes

Per adaptar-nos a nous reptes i assolir una major eficiència i control de les nostres tasques cal partir d’una bona organització. Per això hi ha eines en línia que permet el control d’equips en un projecte determinat. A Impacta Group utilitzem Trello, una eina molt intuïtiva que centra la seva atenció principalment en taulers virtuals, […]