La IA com a eina per ajudar en la generació de continguts

La IA, si s’utilitza bé, pot servir per alliberar els departaments de màrqueting i comunicació de treballs pesants o molestos. IA ajuda a la generació de continguts

El portal hubspot ha publicat un article molt interessant del qual nosaltres en farem un petit resum.

IA ajuda a la generació de continguts

Sabies que el 22% de les empreses a Espanya usen la intel·ligència artificial en processos de màrqueting o vendes i s’espera que per al 2030 arribin al 75% en tots els camps corporatius?

Com ens pot ajudar la IA a la nostra feina diària:

  • Automatització i acceleració en la creació de continguts
  • Recull de contingut generat pels usuaris
  • Realització de tasques repetitives i molestes
  • Optimització del contingut per als motors de cerca
  • Augment de la productivitat
  • Suport durant el bloqueig de l’escriptor😊

Des de hubspot ens oferirem alguns exemples de generadors de textos d’IA:

Generador de textos de HubSpot

Copy.ai

Writesonic

Jasper

Writer

Rytr

OpenAI GPT (Generative Pre-trained Transformer)

AI Writing Assistant

IA ajuda a la generació de continguts. Des d’Impacta Group apuntem, com opinen a Hubspot, que les eines d’intel·ligència artificial no es van crear per reemplaçar la tasca humana, sinó per assistir en la redacció i agilitzar els processos de màrqueting i creació de contingut.

Descubre más