Què ha passat en 2023 i tendències a xarxes per a 2024

Metricool ha publicat un balanç de xarxes socials basat en l’anàlisi de 9 xarxes socials, 978.379 comptes i 29.482.611 publicacions.

Facebook

Els resultats de l’estudi mostren que Facebook està experimentant canvis importants. El creixement dels Reels, el declivi de l’abast o les interaccions en post en són una prova.

Sens dubte és l’any d’adopció a Reels: les marques han publicat més del 600% que el 2022. Encara que aquests esforços no han aconseguit que augmentin les dades d’interacció i abast. L’única dada positiva és l’engagement de Reels que puja un 33%.

Aquesta pujada pot ser pels esforços de Meta a aprofitar el contingut d’Instagram per a Facebook.

L’engagement indica que els Reels és el contingut que enganxa més a l’usuari, mentre que l’engagement dels post s’ha reduït considerablement.

La freqüència de publicació de post ha disminuït en totes les mides de comptes, però en canvi ha crescut als Reels.

Per al 2024, a Facebook

En base a les dades analitzades, la tendència per créixer a Facebook el 2024 es recolza en el format reels.

Les marques cada cop dediquen menys esforços a Facebook, i aquests esforços se centren a aprofitar el contingut d’altres xarxes. Sembla que aquesta continuarà sent la tendència.

Adaptar-se als canvis de la xarxa serà clau.

Twitter

Twitter va experimentar una baixada important en les impressions a totes les mides de comptes, cosa que indica un descens en l’abast general del contingut.

Això pot tenir a veure amb el nombre de continguts pujats: els comptes més grans són més actius a la plataforma i generen més contingut.

Malgrat la baixada d’impressions, la pujada a interaccions ha compensat la pujada de l’engagement. S’hi arriba a menys persones però a les que es mostra interactuen més.

Per 2024, Twitter

L’estudi suggereix que Twitter segueix sent una plataforma eficaç per a la interacció, fins i tot malgrat la baixada en impressions, els canvis en l’algorisme o la mida del compte.

Linkedin

A LinkedIn el 2023 observem baixada d’impressions i una baixada més petita d’interaccions i com a conseqüència l’engagement és més alt. Les marques arriben a menys gent, però s’arriba a usuaris més interessats en el contingut.

Segons l’estudi, la clau per a l’èxit a LinkedIn rau en la qualitat del contingut. És important crear continguts que ressonin i motivin l’audiència a compartir.

De 2022 a 2023, veiem que LinkedIn és més eficient: menys posts, però més poderosos i pujada en engagement. Tot i compartir és la interacció estrella, senyal que la gent vol veure continguts que li importen.

Per al 2024 sembla que el menys és més, però ha de ser un contingut amb més possibilitat de compartir-se. La diversitat en mida de comptes sembla que es manté, així que tots tenen espai a LinkedIn, que cada cop es basa més en continguts i interacció que en recruiting.

Twitch

Twitch ha experimentat canvis el 2023: destaca el creixement en la durada mitjana de transmissions, l’explosió en la visualització de vídeos en els comptes més grans, i la baixada en la freqüència de streams. Això suggereix que hi ha canvis en lestratègia de contingut, amb creadors enfocant-se en la qualitat sobre la quantitat.

La durada mitjana de les transmissions a Twitch ha experimentat un creixement general del 2022 al 2023.

Això suggereix que els creadors de contingut estan dedicant més temps a les seves transmissions.

Twitch per al 2024

Twitch està madurant com a plataforma de streaming i si sembla clara una premissa sobre la base de les dades analitzades és que els streamers han d’oferir contingut de qualitat enfocat a la seva audiència en lloc de quantitat.

Instagram

El 2023 l’adopció de Reels a la plataforma és un fet, l’augment de la freqüència de publicació ho corrobora. Tot i això, s’observa una disminució en l’abast mitjà, reproduccions i participació, cosa que marca un canvi en la dinàmica de la plataforma.

El format stories és el que té la freqüència de publicació més alta en relació amb els post i reels.

La freqüència de publicació dels post ha baixat considerablement, pujant la freqüència de publicació de reels a tots els comptes.

Les interaccions han baixat en post. Mentre que en reels els comptes més grans, que també han augmentat la freqüència de publicació se n’han vist beneficiats.

Stories i reels es posicionen com els formats amb més projecció per al 2024.

Aquest patró suggereix que hi ha un desafiament per retenir l’atenció i el compromís de l’audiència amb el format reels, sobretot per a comptes de mides més petites i mitjanes.

Per tant, el format story podria convertir-se en aliat de les estratègies a Instagram per als comptes de mides específiques per retenir la comunitat.

Tiktok

Si per alguna cosa s’ha caracteritzat TikTok era perquè era molt senzill créixer encara que acabes de començar a la xarxa social.

Baixa la freqüència de publicació i augmenta la durada mitjana dels vídeos, sent la mitjana de 55 segons. Menys vídeos però més llargs.

Con la disminución de interacciones y las vistas promedio en varias tamaños de cuentas, la conclusión podría sugerir una saturación del contenido en la plataforma, lo que significa que los creadores y marcas deben centrarse en estrategias más efectivas para mantener el compromiso de la audiencia.

Tendències YouTube 2024

S’espera que la tendència per al 2024 estigui marcada per un enfocament encara més gran en la qualitat i la promoció del contingut per augmentar la interacció i la participació de l’audiència.

Els creadors de contingut, especialment en canals petits, es poden beneficiar en enfocar-se en estratègies específiques per millorar la retenció de l’audiència.

A més, el creixement significatiu en les impressions per vídeo en canals de mida Huge, destaca la importància de les estratègies de màrqueting digital avançades, com ara l’optimització SEO, col·laboracions i publicitat a la plataforma, per maximitzar la visibilitat.

Per tant… 2024 serà:

Algorismes més precisos

La saturació del contingut en xarxes és evident, amb descensos en interaccions i abast. Tanmateix l’engagement puja.

Aquestes dades indiquen que els algorismes, sobretot a les grans xarxes (TikTok, Instagram i Facebook, són més precisos. En existir més contingut han de fer una feina més eficient.

Per tant, mostren el contingut a les persones més afins amb ell, per la qual cosa els algoritmes estan fent bé la seva feina, d’aquí que l’engagement pugi però baixi l’abast i les interaccions.

Qualitat vs quantitat

La tendència general apunta a un enfocament en la qualitat del contingut en lloc de la quantitat, especialment a Twitch i LinkedIn.

Formats de vídeo en auge

Stories, Reels i transmissions en viu es posicionen com a formats amb projecció per al 2024, amb èmfasi en la creació de contingut visual atractiu.

Adaptació a algorismes i canvis de plataforma

L’adaptació a canvis en algoritmes i preferències de l’audiència esdevé crucial per mantenir el compromís a totes les plataformes.

Major participació en comptes més petits: l’autenticitat es premia

Tot i que hi ha un augment general en la freqüència de publicació en comptes més grans, la participació és sovint més alta en comptes més petits, destacant la importància de l’autenticitat i la connexió.

Descubre más