Per què cal comptar amb una estratègia d’email màrqueting per generar marca?

La newsletter forma part, juntament amb altres eines, de les accions conegudes com a email màrqueting: enviaments de missatges, comercials o informatius, directament utilitzant com a canal l’email. En el seu sentit més ampli, cada email que s’envia a un client o potencial client pot ser considerat com a email màrqueting. Normalment implica utilitzar correu electrònic per enviar anuncis, petició de negocis, o demanar vendes o donacions, i està principalment orientat a construir lleialtat, confiança, o conscienciació de marca.

Quan fem un pla de comunicació d’un client, hem de tenir clar d’on ve, quins són els seus objectius i com els vol aconseguir i, per descomptat, quin servei o producte vol ‘comunicar/vendre’. Si entre els seus objectius hi ha el de generar marca i establir un pont entre l’empresa i el seu públic, aleshores no hi ha dubte: la newsletter/email màrqueting és la solució més objectiva i ràpida, al mateix temps que de molt baixa inversió, si comparem amb campanyes de ràdio o televisió.

A Impacta Group elaborem newsletter a mida, amb periodicitat: diària, setmanal, tres vegades a la setmana, quinzenal o mensual. Depèn de les necessitats del client i del públic objectiu.

Descubre más