Menys penetració de la xarxes socials, però les marques amb xarxes generen un 29% de més confiança


El ‘Estudi de Xarxes Socials 2021’ està elaborat per IAB Spain s’analitza l’evolució de la penetració de les Xarxes Socials.

L’estudi del seguiment de les marques en les Xarxes Socials de IAB Spain comença amb una anàlisi de la seva penetració. Els resultats són negatius. Un any més, es redueix novament el seguiment de marques en xarxes socials:

Percentatge que declarava seguir marques per anys:

  • 2021: 48%
  • 2020: 52%
  • 2019: 72%
  • 2018: 81%

Per tant, en tres anys, de 2018 a 2021, el seguiment de marques en xarxes socials ha descendit un 33%.

Altres conclusions
L’estudi també valora la presència en Xarxes Socials. La primera conclusió significativa és que les marques que tenen perfils en les Xarxes Socials inspiren un 29% més confiança.

Els menors de quaranta anys són els que utilitzen més les Xarxes Socials per a continuar molt o bastant les marques en aquest mitjà.

El sector de l’entreteniment, esports, cultura i mitjans continua sent el sector més seguit en les Xarxes Socials. De fet, 1 de cada 3 usuaris declara que les marques que tenen perfil en Xarxes Socials els generen més confiança.

Descubre más