5 característiques d’un bon bloc corporatiu

Sabies que els blogs són un dels mitjans més consultats en Internet? Segons la plataforma de màrqueting Hubspot.es, el 77% dels usuaris d’internet consulten els articles situats en les pàgines webs.

Un blog corporatiu és un mitjà de difusió digital en el qual una organització comparteix materials de consulta a un públic objectiu. Aquests continguts ofereixen informació rellevant i oportuna a les audiències, al mateix temps que generen atracció a una marca i els seus productes o serveis.

perquè el blog del nostre client funcioni i l’ajudi a vendre més (idees, productes o serveis), ha de complir, almenys, 5 característiques fonamentals:

Ha de representar a una organització

Un blog ha de formar part activa d’una imatge general de la marca i és necessari que representin la identitat d’aquesta. 

Han de ser consistents

Un blog deu ha de ser la base de la nostra estratègia clara de màrqueting. Els escrits pujats a aquest espai  digital han de ser consistents amb la línia editorial del mateix i la seva publicació ha de ser periòdica i programada. 

Llenguatge comprensible

 El blog ha d’estar escrit de manera amigable per a una gran diversitat de públics i oferir versatilitat a l’hora de tractar temes complexos.

Especialitzats en la temàtica de la nostra empresa

Els blogs corporatius han d’especialitzar-se en un tema o girar entorn d’un problema, sector productiu o àmbit de negocis.

Han de contenir elements visuals

Sabies que el 93% dels usuaris d’internet cliquen més aquells textos amb elements visuals, ja siguin imatges o vídeos? Sembla obvi, però encara hi ha blogs sense imatges.

Amb aquestes simples recomanacions, ara pots començar a perfilar una programació per als continguts, però si ho prefereixes, podem fer-ho en col·laboració amb tu.

Ens contactes?

Descubre más