En 2020 els mitjans de comunicació van tenir un comportament diferent respecte a anteriors anys. La pandèmia, passar més hores a casa i el teletreball van portar a un consum diferents d’espais diferents. Evidementement, el mitjà en línia va experimentar l’empenta definitiva. Però també la televisió i la ràdio. Desgraciadament, aquest no és el cas de la premsa impresa, incloses les revistes, que continuen amb la seva tendència a la baixa, cada vegada més acuitada.

Analitzant les audiències en programes informatius per franges d’edats, segons el panell d’audiències de REBOLD observem que tots els espais incrementen la seva audiència en cadascun dels rangs d’edat, obtenint el major percentatge d’impactes en el rang de majors de 55 anys.

«Les audiències més joves (18 a 24 anys) estan poc interessades a informar-se a través dels principals espais informatius generalistes».