Es tracta d’una sigles en anglès que corresponen a Key Perfomance Indicators, és a dir indicadors que ens serviran per a veure totes les variables, factors i unitats de mesura que conformaran una estratègia de màrqueting.

A què ens referim amb variables?
Gràcies als KPIs pots mesurar cada acció al detall. Sobretot, perquè aquests s’adapten a qualsevol objectiu i mig. I això és una cosa a tenir en compte.

Perquè un KPI funcioni, ha de complir amb les següents característiques:

Assolible: Els objectius plantejats han de ser realistes.
Mesurable: Un KPI ha de poder mesurar-se.
Rellevant: Seleccionar només les dades més importants.
Periòdic: L’indicador ha de ser analitzable periòdicament.
Exacte: Tria només la part més precisa de tota la informació recaptada.


Quins són els KPI’s més utilitzats en màrqueting?


Retorn d’Inversió (ROI): Es refereix als ingressos que genera la nostra campanya.
Augment de vendes: Això mostra que la campanya de màrqueting plantejada, està funcionant.
Fonts del trànsit: El seu objectiu és conèixer els mitjans a través dels quals s’assabenten els usuaris de la teva campanya.
Embut de vendes: Per a millorar una campanya, és important saber com convertir als usuaris en clients.
Mesurament de la taxa d’èxit: L’objectiu és mesurar l’eficàcia de les accions implementades.
Paraules clau: Hem d’analitzar el rànquing que ocupen les nostres paraules clau per a mesurar i entendre l’eficiència de la nostra estratègia de SEO.